Affärslogistik

400 YH-Poäng

CSN berättigad

‌ 

Studieort Norrköping

‌ 

Startdatum: augusti 2020

‌ 

Om utbildningen

 • Vad är Affärslogistik?
  Logistik är läran om effektiva flöden, från råvara till slutkonsument. Målet med logistik är att produkten ska befinna sig på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt. Kvalitets- och serviceökning i kombination med lägre kostnader är andra centrala delar inom logistik. Man får heller inte glömma att effektiva flöden också inbegriper flödet av information och betalningar.

  Affärslogistik hos Logistikprogrammet är en verklighetsnära utbildning där många av lärarna är hämtade från arbetslivet. Studierna innefattar såväl självständiga uppgifter som grupparbeten, liksom både skriftliga och muntliga kommunikationsövningar. Även studiebesök och gästföreläsningar är vanligt förekommande. 

  Delkurser inom Affärslogistik är ofta integrerade med varandra. Studierna bedrivs ofta i projektform med ett problemorienterat arbetssätt vilket varvas med mer traditionell undervisning.
 • Behörigheter
  Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i: 
  Matematik 2
  Engelska 6 
  Svenska 2 (alt Svenska som andraspråk 2) 

   Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.
 • Affärslogistik i praktiken

  Utbildningen är framtagen i samarbete med näringslivet och följer således dess rytm. Inga traditionella skollov förekommer men i juli infaller en semesterperiod. Normalt är det inte obligatorisk närvaro vid föreläsningar enligt samma modell som används vid högskole- och universitetsutbildningar. Dock förekommer vissa obligatoriska moment och en hög närvaro är en förutsättning för att klara kursmålen. De flesta delkurserna tenteras skriftligt. 

  I utbildningen kombineras teoretiska moment med ett projektbaserat arbetssätt. Även studiebesök och gästföreläsningar förekommer. Under den första LiA-perioden (Lärande i Arbete) genomförs ett större projektarbete som mynnar ut i en seminariedag där projekten presenteras. Till detta bjuds representanter från LIA. företagen in som åhörare. Dessa arbetsformer ställer stora krav på att du som student tar ansvar för dina studier.

Exempel på aktiviteter och arbetsområden

 • Transport - planering, genomförande och uppföljning av transporter.
 • Lagring - lagerstyrning, lagerstruktur och lagerlokalisering.
 • Materialhantering - fysiska aktiviteter som layout, val av utrustning, interna transporter, hanteringsutrustning samt emballage.
 • Kundservice - beställning, ordermottagning, orderbehandling och leverans.
 • Prognoser - försäljningsprognoser och försäljningsplaner för styrning av materialflödet.
 • Produktionsplanering - är avgörande för leveranstider och leveranssäkerhet.
 • Inköp och materialförsörjning - inköp av råvaror, komponenter och färdigvaror, val av leverantörer, beställning, varumottagning och försörjningsstrategier etc.
 • Andra aktiviteter - kan gälla t ex reservdelar och reservdelsstyrning, service och underhållsverksamhet, returgods samt produktutveckling.
Vilka kurser kommer jag att läsa?

Kurser