CSN berättigad

Studieort Norrköping

Startdatum: augusti 2020

Vad är Inköp?

Inköp har i dag en viktig strategisk roll att fylla i alla verksamheter och förståelsen för att denna viktiga funktion påverkar företagets totalekonomi har i hög grad uppmärksammats både inom stat, kommun och privat sektor. En allt större andel av slutproduktens eller tjänstens värde köps in utifrån och att kunna se möjligheterna och begränsa riskerna i leverantörsledet adderar till företagets konkurrenskraft.

Den kanske viktigaste förklaringsfaktorn och drivkraften bakom utvecklingen av inköpsfunktionen är dagens hårda globala konkurrens, som i sin tur skapat behov av att arbeta i dynamiska och värdeskapande nätverk med andra företag och organisationer. En inköpare måste ha bred kompetenssom omfattar allt från produktkännedom till kunskaper inom affärsjuridikområdet.

Inköparen måste både känna till konkurrensregler, ha kunskap inom offentlig upphandling och behärska ren inköpsteknik. Vidare måste en inköpare ha god kunskap om förhandlingsteknik och ha goda språkkunskaper med fokus på yrkesområdet. Inköparen ska också ha en god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt. Goda kunskaper inom IT-området är en förutsättning eftersom upphandling allt oftare görs elektroniskt.

Effektivt inköp handlar också mycket om logistik, där inköpsfunktionen är en viktig del i flödet. Det är många och skilda kompetenser som fordras för detta yrkesområde och det stora antalet platsannonser som förekommer visar att kompetensen är efterfrågad.

Behörigheter

 • Matematik 2
 • Engelska 6
 • Svenska 2 alt, Svenska som andra språk 2
 • Inköp 1
 • Inköp 2
 • Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Så här fungerar det - utbildningen Kvalificerat inköp och upphandling i praktiken


Utbildningen är framtagen i samarbete med näringslivet och följer således dess rytm. Inga traditionella skollov förekommer men i juli infaller en semesterperiod.

Samtliga studerande läser kurser som riktar sig såväl mot den privata sektorn som mot den offentliga. För den som önskar finns det möjlighet att inrikta sig mot privt eller offentligt genom att välja att göra Lärande I Arbete och examensarbetet inom respektive sektor.

Normalt är det inte obligatorisk närvaro vid föreläsningar enligt samma modell som används vid högskole- och universitetsutbildningar. Dock förekommer vissa obligatoriska moment och en hög närvaro är en förutsättning för att klara kursmålen. De flesta delkurserna tenteras skriftligt.

I utbildningen kombineras teoretiska moment med ett projektbaserat arbetssätt. Även studiebesök och gästföreläsningar förekommer. Förutom rena fackkunskaper inom inköpsområdet ingår också andra ämnen som till exempel affärsengelska och projektmetodik. Under den första LiA-perioden (Lärande i Arbete) genomförs ett större projektarbete som mynnar ut i en seminariedag där representanter från berörda företag samt övriga studerande är åhörare. Dessa arbetsformer ställer stora krav på att du som student tar ansvar för dina studier.

Under utbildningstiden kommer du att

 • Inhämta teoretiska och praktiska kunskaper i de olika delkurserna
 • Träna och utveckla din analytiska förmåga
 • Förbereda dig för arbetslivet genom grupparbeten
 • Träna dig i att arbeta med projektbaserat arbete
 • Utveckla din kommunikativa förmåga muntligt såväl som skriftligt
 • Vara trainee på olika företag under sammanlagt ca en tredjedel av utbildningstiden