Kvalificerat inköp och upphandling
400 YH-poäng

CSN berättigad

‌ 

Studieort Norrköping

‌ 

Startdatum: augusti 2020

‌ 

Om Utbildningen

 • Vad gör en inköpare
  Inköpsfunktionens roll och betydelse har förändrats kraftigt och den strategiska betydelsen har uppvärderats, både inom offentlig och privat sektor. Dagens mycket hårda globala konkurrens skapar ett behov av att arbeta i nätverk med andra företag och organisationer, där inköp är en mycket viktig del av flöden genom en verksamhet. Inköparen måste ha en bred kompetens i allt från ekonomi, produktkännedom, logistik, affärsjuridik, konkurrensregler, offentlig upphandling och inköpsteknik. Djup kunskap i och förmåga att kommunicera, förhandla och goda språkkunskaper med fokus på yrkesområdet är andra viktiga egenskaper liksom goda IT-kunskaper.
 • Behörigheter
  Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:
  Matematik 2
  Engelska 6
  Svenska 2 (alt Svenska som andraspråk 2)

  Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.‌ 

Vilka kurser kommer jag att läsa? Kurser