En lärare som hjälper en elev vid en dator.

Kvalificerat inköp och upphandling

Inköpsfunktionens roll och betydelse har förändrats kraftigt och den strategiska betydelsen har uppvärderats, både inom offentlig och privat sektor.

Om utbildningen

Vad gör en inköpare?

Dagens mycket hårda globala konkurrens skapar ett behov av att arbeta i nätverk med andra företag och organisationer, där inköp är en mycket viktig del av flöden genom en verksamhet. Inköparen måste ha en bred kompetens i allt från ekonomi, produktkännedom, logistik, affärsjuridik, konkurrensregler, offentlig upphandling och inköpsteknik.

Djup kunskap i och förmåga att kommunicera, förhandla och goda språkkunskaper med fokus på yrkesområdet är andra viktiga egenskaper liksom goda IT-kunskaper.

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i

 • Matematik 2
 • Engelska 6
 • Svenska 2 (alternativt Svenska som andraspråk 2).

Du kan också vara behörig med kunskaper som kan bedömas som motsvarande.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.‌

De här kurserna ingår i Internationell Transportlogistik och utbildningen omfattar totalt 400 YH-poäng.

Tabell

Kurser

YH–poäng

Inköpsekonomi

15

IT-stöd för inköpare

20

Affärsengelska Inköp

50

Projektstyrning och ledarskap

25

Supply chain managament

20

Elektronisk handel och systemstöd

10

Examensarbete

25

Hållbara inköp

15

IT Fördjupning

10

Lärande i arbete

120

Offentlig upphandling

10

Offentlig upphandling fördjupning

20

Strategiskt inköp och upphandling

15

Inköp

35

Inköpsjuridik

10

Student

Det här kan du arbeta med efter utbildningen

Några exempel är

 • ‌Inköpsassistent
 • Inköpare
 • Upphandlare
 • Konsult
 • Upphandlingsassistent
 • Supplier performance manager
 • Strategisk inköpare
 • Commodity manager
 • Sourcing manager
 • Procurement manager.
Logotyp för Östsvenska yrkeshögskolan.

Östsvenska yrkeshögskolan

Vi samarbetar med Östsvenska Yrkeshögskolan AB i alla våra yrkeshögskoleutbildningar.