Internationell transportlogistik
400 YH-Poäng

‌ 
CSN berättigad

‌ 

Studieort Norrköping

‌ 

Startdatum: augusti 2020

‌ 

Om utbildningen

 • Vad gör en Transportlogistiker?
  En transportlogistiker arbetar med att arrangera och organisera transporter på ett så effektivt sätt som möjligt utifrån varuägarens, kundens perspektiv. En transportlogistiker kan tex arbeta med transportledning där man planerar och organiserar transporter av olika slag så att varor och gods når sina mottagare på rätt tid och rätt plats. Transporterna ska planeras så att de blir så effektiva, billiga och miljövänliga som möjligt. Det är din uppgift som transportledare att hitta effektiva och lönsamma lösningar. Som transportledare fungerar du som en länk mellan kunden och föraren som transporterar godset. Det är viktigt att vara kommunikativ, serviceinriktad och att kunna överblicka flera saker samtidigt. En transportlogistiker behöver också kunna hantera import- och exportfrågor vid gränsöverskridande transporter.
 • Behörigheter
  Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i: 
  Engelska 6 
  Svenska 2 (alt Svenska som andraspråk 2) 
  Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande
   kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.
 • Transportlogistikerns roll på olika arbetsplatser
  Transportlogistiker i ett speditionsföretag arbetar i en ledningscentral och tar emot order från kunder som ringer och berättar vad de har för gods, vart godset ska och när det skall vara framme. Transportlogistiker/transportledare behövs också inom åkeriföretag och grossistföretag, till exempel för att planera uppdrag för den egna fordonsflottan eller inhyrda fordon. Transportlogistikern/transportledaren ansvarar för att rätt fordon bokas för transporten och för att det finns tillräckligt utrymme kvar på fordonet. Kontakten med yrkesförarna sköts med hjälp av olika tekniska hjälpmedel och användningen av datorer i bilarna blir allt vanligare. 

  Transportlogistiker/transportledare behövs också inom industri- och handelsföretag som själva sköter sina behov av transporter med hjälp av egen transportkapacitet. Transportlogistikern kan också ofta arbeta med försäljning av transporttjänster vilket innebär täta kontakter med befintliga och presumtiva kunder. Som transportlogistiker kan du också arbeta i ett transportköpande företag med att bygga upp och skräddarsy verksamhetens behov av transporter. Du arbetar då med att designa det totala behovet av transporter samt bistå vid upphandlingen av detta transportsystem. Transportbranschen är i ständig utveckling och många tekniska hjälpmedel används för att få ett ekonomiskt och effektivt flöde av varor och transporter. När ordern från kunden är mottagen kan transportledaren till exempel med hjälp av GPS-system finna den bil som är närmast kunden och direkt kontakta den för uppdraget. Dessa hjälpmedel har fått en allt större roll i takt med att kraven på effektivitet, ekonomi och miljöansvar ökar.

Vad krävs av en transportlogistiker?

Transporter ska planeras så att de blir så effektiva, billiga och miljövänliga som möjligt. 

Det är din uppgift som transportlogistiker att hitta effektiva och lönsamma lösningar – både utifrån kundens och varuägarens perspektiv. 

Det är viktigt att du är serviceinriktad, kan överblicka flera saker samtidigt, är bra på problemlösning och på att organisera.

Vilka kurser ingår i utbildningen?

Kurser